LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2011. 7(4), artykuł 1, 1-15;

MONITORING I DOSKONALENIE DZIAłALNOśCI DOSTAWCY PRZY ZASTOSOWANIU ANALIZY SIPOC ORAZ MODELU PDCA I ISO 9001 QMS W PRZEMYśLE WYROBãW SPORTOWYCH

S. Parkash, Dr. Veerender Kumar Kaushik

1Singhania University, Rajasthan, India
2
Technological Institute of Textile & Sciences, Bhiwani, Haryana, India

Streszczenie:

Wstęp: Wzrost konkurencji na rynkach globalnych oraz oczekiwań klientów zmusza przedsiębiorstwa do poprawy działania swoich dostawców, którzy stanowią część ich łańcucha dostaw. Przemysł wytwórczy sprzętu sportowego jest przemysłem bardzo zależnym od dostawców a jednocześnie większość przedsiębiorstw należących do niego, to małe przedsiębiorstwa z ograniczonymi zasobami. W związku z tym wypracowanie prostej w zastosowaniu i nastawionej na ograniczenie kosztów metody działania jest dla nich kluczowym zagadnieniem.

Metody: Praca przedstawia metodę poprawy działania swoich dostawców uwzględniając podejście procesowe do zagadnienia, która została ujęta w następujące etapy. W pierwszej części dokonano przeglądu literaturowego metod monitoringu i poprawny działań dostawców poprzez porównanie do podstawowych koncepcji. Następnie przeanalizowano metody usprawniające tą działalność. W trzeciej i czwartej części skupiono się na metodologii oraz omówieniu metod SIPOC i PDCA z zastosowaniem standardów ISO 9001 i 2008 QMS oraz zaprezentowaniu przykładu wyjaśniającego wyniki.

Wyniki: Istniejący proces monitoringu i poprawy działania dostawców (SPMI) został zdefiniowany, zmapowany a następnie poddany analizie przy zastosowaniu metody SIPOC oraz cyklu PDCA i ISO 9001 QMS w celu zidentyfikowania potencjalnych problematycznych sytuacji, zdarzeń i zbędnych czynności. Zaproponowano odpowiednie środki zaradcze do zastosowaniu w obszarach problematycznych oraz zasugerowano poprawę procesu monitoringu i poprawę działań dostawców (SPMI).

Wnioski: Każda organizacji dla prawidłowego funkcjonowania wymaga odpowiedniego zestawu narzędzi, metodologii i technik wdrażających i umożliwiających realizację procesu poprawy jakości. Praca ta przedstawia wytyczne dla wdrożenia systemu oceny działalności dostawców w przemyśle wytwórczym sprzętu sportowego w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: doskonalenie pracy dostawcy, podejście procesowe, zarządzanie łańcuchem dostaw, zakupy, ISO 9001
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Parkash, S., and Dr. Veerender Kumar Kaushik. "Supplier Performance Monitoring and Improvement (SPMI) through SIPOC Analysis and PDCA Model to the ISO 9001 QMS in Sports Goods Manufacturing Industry." Logforum 7.4 (2011): 1.
APA S. Parkash, Dr. Veerender Kumar Kaushik (2011). Supplier Performance Monitoring and Improvement (SPMI) through SIPOC Analysis and PDCA Model to the ISO 9001 QMS in Sports Goods Manufacturing Industry. Logforum 7 (4), 1.
ISO 690 PARKASH, S., KAUSHIK, Dr. Veerender Kumar. Supplier Performance Monitoring and Improvement (SPMI) through SIPOC Analysis and PDCA Model to the ISO 9001 QMS in Sports Goods Manufacturing Industry. Logforum, 2011, 7.4: 1.