LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 7 (4) 2011

October - December 2011

Spis treści:

Monitoring i doskonalenie działalności dostawcy przy zastosowaniu analizy sipoc oraz modelu pdca i iso 9001 qms w przemyśle wyrobów sportowych
S. Parkash, Dr. Veerender Kumar Kaushik
Logforum. 2011. 7(4), artykuł 1, 1-15;
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ANALIZA PORÓWNAWCZA INSTRUMENTÓW POMIARU WARTOŚCI KLIENTA W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW LOGISTYCZNYCH
Filip Januszewski
Logforum. 2011. 7(4), artykuł 2, 17-25;
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
CHARAKTERYSTYKA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MŚP) W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA ELEMENTÓW METODYKI SIX SIGMA NA PRZYKŁADZIE REGIONU POMORSKIEGO
Piotr Grudowski, Piotr Waszczur
Logforum. 2011. 7(4), artykuł 3, 27-39;
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZNACZENIE ZDOLNOŚCI LOGISTYCZNYCH W OSIĄGANIU SUKCESU RYNKOWEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
Rafał Matwiejczuk
Logforum. 2011. 7(4), artykuł 4, 41-48;
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
LOGISTYKA WIRTUALNA JAKO WSPARCIE PROCESÓW DEKOMPOZYCJI ŁAŃCUCHA DOSTAW (ROZWAŻANIA KONCEPCYJNE)
Danuta Kisperska-Moroń
Logforum. 2011. 7(4), artykuł 5, 49-60;
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Problemy zrównoważonego rozwoju systemów logistycznych w łańcuchach dostaw
Sergey Uvarov
Logforum. 2011. 7(4), artykuł 6, 61-66;
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Ocena efektywności procesów w zarządzaniu łańcuchem dostaw w produkcji celulozy i papieru
Tatiana Tereshkina
Logforum. 2011. 7(4), artykuł 7, 67-73;
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Lista recenzentów - 2011 (pdf)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml