LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 7 (4) 2011

Spis treści:

S. Parkash, Dr. Veerender Kumar Kaushik
Monitoring i doskonalenie działalności dostawcy przy zastosowaniu analizy sipoc oraz modelu pdca i iso 9001 qms w przemyśle wyrobów sportowych
Zeszyt 4/ 2011, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf
Filip Januszewski
ANALIZA PORÓWNAWCZA INSTRUMENTÓW POMIARU WARTOŚCI KLIENTA W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW LOGISTYCZNYCH
Zeszyt 4/ 2011, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf
Piotr Grudowski, Piotr Waszczur
CHARAKTERYSTYKA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MŚP) W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA ELEMENTÓW METODYKI SIX SIGMA NA PRZYKŁADZIE REGIONU POMORSKIEGO
Zeszyt 4/ 2011, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf
Rafał Matwiejczuk
ZNACZENIE ZDOLNOŚCI LOGISTYCZNYCH W OSIĄGANIU SUKCESU RYNKOWEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
Zeszyt 4/ 2011, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf
Danuta Kisperska-Moroń
LOGISTYKA WIRTUALNA JAKO WSPARCIE PROCESÓW DEKOMPOZYCJI ŁAŃCUCHA DOSTAW (ROZWAŻANIA KONCEPCYJNE)
Zeszyt 4/ 2011, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf
Sergey Uvarov
Problemy zrównoważonego rozwoju systemów logistycznych w łańcuchach dostaw
Zeszyt 4/ 2011, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf
Tatiana Tereshkina
Ocena efektywności procesów w zarządzaniu łańcuchem dostaw w produkcji celulozy i papieru
Zeszyt 4/ 2011, artykuł 7   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf
Zanleziono 7 rekordów

Lista recenzentów - 2011 (pdf)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml