LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2011. 7(3), artykuł 5, 43-48;

EWOLUCJA KONCEPCJI CAłKOWITYCH KOSZTãW LOGISTYCZNYCH

Valery S. Lukinskiy, Vladislav V. Lukinskiy, Tatiana G. Shulzhenko

Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia

Streszczenie:

Praca przedstawia etapy ewolucji koncepcji całkowitych kosztów logistycznych. Analizie poddano zależności między modelami TLC oraz EOQ. Autor przedstawił analityczne podejście określania wartości kosztów całkowitych, jak również kryteriów funkcjonowania systemów logistycznych, opierając się na zintegrowanym ujęciu wartości kosztów całkowitych oraz poziomu obsługi.

Słowa kluczowe: model całkowitych kosztów logistycznych (TLS), koszt logistyczny, poziom obsługi, model ekonomicznej wielkości zamówienia (EOQ)
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Lukinskiy, Valery S., et al. "Evolution of the total logistics costs concept." Logforum 7.3 (2011): 5.
APA Valery S. Lukinskiy, Vladislav V. Lukinskiy, Tatiana G. Shulzhenko (2011). Evolution of the total logistics costs concept. Logforum 7 (3), 5.
ISO 690 LUKINSKIY, Valery S., LUKINSKIY, Vladislav V., SHULZHENKO, Tatiana G.. Evolution of the total logistics costs concept. Logforum, 2011, 7.3: 5.