LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2011. 7(3), artykuł 4, 35-42;

MODELOWANIE LINII MONTAŬOWEJ Z TECHNOLOGICZNYM WãZKIEM STEROWANYM AUTOMATYCZNIE

Aleksander Nieoczym1, Sławomir Tarkowski2

1.Faculty of Mechanical Engineering, Lublin University of Technology, Lublin, Poland
2
.The Faculty of Economic and Technical Sciences, College of Enterprise and Administration in Lublin, Lublin, Poland

Streszczenie:

W artykule przeprowadzono wstępną analizę pracy wózka sterowanego automatycznie. Opisano metodę określenia liczby komórek obsługiwanych przez jeden wózek. Wskazano sposób obliczenia optymalnej trasy ruchu i miejsca postoju w położeniu wyjściowym. Zamieszczono wzory do obliczenia współczynników funkcjonowania linii przy różnych ilościach zadań.

Słowa kluczowe: wózek sterowany automatycznie, linia montażowa, wydajność komórki, czas uszkodzeń, czas pracy
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Nieoczym, Aleksander, and Sławomir Tarkowski. "The modeling of the assembly line with a technolo-gical Automated guided vehicle (AGV)." Logforum 7.3 (2011): 4.
APA Aleksander Nieoczym, Sławomir Tarkowski (2011). The modeling of the assembly line with a technolo-gical Automated guided vehicle (AGV). Logforum 7 (3), 4.
ISO 690 NIEOCZYM, Aleksander, TARKOWSKI, Sławomir. The modeling of the assembly line with a technolo-gical Automated guided vehicle (AGV). Logforum, 2011, 7.3: 4.