LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2011. 7(3), artykuł 3, 25-33;

SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ KONTROLI WAGOWEJ POJAZDãW W TRANSPORCIE DROGOWYM I KOLEJOWYM W POLSCE

Bogusz Wiśnicki, Anna Wolnowska

Maritime University of Szczecin, Szczecin, Poland

Streszczenie:

Stan dróg w Polsce pomimo trwających prac remontowych jest w dalszym ciągu niezadawalający. Jedną z przyczyn jest nadmierne zużycie nawierzchni spowodowane przeciążonymi pojazdami. Problem ten dotyczy także transportu kolejowego, choć w dużo mniejszym zakresie. Jednym z rozwiązań systemowych może być automatyczna kontrola pojazdów w transporcie drogowym i kolejowym. Artykuł podaje uwarunkowania prawne i organizacyjne kontroli nienormatywnych pojazdów w Polsce. Scharakteryzowano obecnie stosowane praktyki ważenia pojazdów drogowych, oparte na technologiach pomiarów statycznych. Opisano istniejące możliwości zastosowania technologii automatycznego ważenia dynamicznego, określane, jako systemy WiM (Weigh in Motion). Scharakteryzowano technologie pomiaru i stanowiska pomiarowe w transporcie drogowym i kolejowym. Artykuł kończą autorskie wnioski wskazujące kierunki i sposoby udoskonalania systemów kontroli wagowej pojazdów.

Słowa kluczowe: transport drogowy, systemy ważenia pojazdów, ważenie dynamiczne i statyczne
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Wiśnicki, Bogusz, and Anna Wolnowska. "The systems of automatic weight control of vehicles in the road and rail transport in Poland." Logforum 7.3 (2011): 3.
APA Bogusz Wiśnicki, Anna Wolnowska (2011). The systems of automatic weight control of vehicles in the road and rail transport in Poland. Logforum 7 (3), 3.
ISO 690 WIŚNICKI, Bogusz, WOLNOWSKA, Anna. The systems of automatic weight control of vehicles in the road and rail transport in Poland. Logforum, 2011, 7.3: 3.