LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2011. 7(3), artykuł 2, 11-24;

PROSTE, EKONOMICZNE ORAZ ZORIENTOWANE NA WYNIK ZASADY OCENY DOSTAWCãW W PRZEMYśLE WYTWãRCZYM SPRZęTU SPORTOWEGO

S Parkash1, Veerender Kumar Kaushik2

1Singhania University, Rajasthan, India
2
Technological Institute of Textile & Sciences, Bhiwani, Haryana, India

Streszczenie:

Powstanie rynków o zasięgu globalnym zwiększyło również konkurencję na skalę światową. Przemysł wytwórczy sprzętu sportowego, jako przemysł bardzo zależny od dostawców oraz z ograniczonymi zasobami, aby przetrwać na bardzo konkurencyjnym rynku wymaga sprawnego kompletnego łańcucha dostaw, począwszy od surowców aż do dostawców maszyn jak również systemu oceny tych dostawców w celu redukcji ryzyka związanego z działalnością gospodarczą. Celem tej pracy był system oceny dostawców dla małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu wytwórczego sprzętu sportowego, który jest prosty, łatwy w stosowaniu, ekonomiczny oraz zorientowany na wynik.

Słowa kluczowe: ocena dostawców, łańcuch dostaw, metoda punktów ważonych, przemysł wytwórczy sprzętu sportowego, ISO 9001
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Parkash, S, and Veerender Kumar Kaushik. "Simple, cost effective & result oriented framework for supplier performance measurement in sports goods manufacturing industry." Logforum 7.3 (2011): 2.
APA S Parkash, Veerender Kumar Kaushik (2011). Simple, cost effective & result oriented framework for supplier performance measurement in sports goods manufacturing industry. Logforum 7 (3), 2.
ISO 690 PARKASH, S, KAUSHIK, Veerender Kumar. Simple, cost effective & result oriented framework for supplier performance measurement in sports goods manufacturing industry. Logforum, 2011, 7.3: 2.