LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 7 (3) 2011

July - September 2011

Spis treści:

RTLS VS RFID - partnerstwo czy rywalizacja?
Piotr Cyplik, Andrzej Patecki
Logforum. 2011. 7(3), artykuł 1, 1-10;
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Proste, ekonomiczne oraz zorientowane na wynik zasady oceny dostawców w przemyśle wytwórczym sprzętu sportowego
S Parkash, Veerender Kumar Kaushik
Logforum. 2011. 7(3), artykuł 2, 11-24;
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Systemy automatycznej kontroli wagowej pojazdów w transporcie drogowym i kolejowym w Polsce
Bogusz Wiśnicki, Anna Wolnowska
Logforum. 2011. 7(3), artykuł 3, 25-33;
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Modelowanie linii montażowej z technologicznym wózkiem sterowanym automatycznie
Aleksander Nieoczym, Sławomir Tarkowski
Logforum. 2011. 7(3), artykuł 4, 35-42;
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Ewolucja koncepcji całkowitych kosztów logistycznych
Valery S. Lukinskiy, Vladislav V. Lukinskiy, Tatiana G. Shulzhenko
Logforum. 2011. 7(3), artykuł 5, 43-48;
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml