LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 7 (3) 2011

Spis treści:

Piotr Cyplik, Andrzej Patecki
RTLS VS RFID - partnerstwo czy rywalizacja?
Zeszyt 3/ 2011, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf
S Parkash, Veerender Kumar Kaushik
Proste, ekonomiczne oraz zorientowane na wynik zasady oceny dostawców w przemyśle wytwórczym sprzętu sportowego
Zeszyt 3/ 2011, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf
Bogusz Wiśnicki, Anna Wolnowska
Systemy automatycznej kontroli wagowej pojazdów w transporcie drogowym i kolejowym w Polsce
Zeszyt 3/ 2011, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf
Aleksander Nieoczym, Sławomir Tarkowski
Modelowanie linii montażowej z technologicznym wózkiem sterowanym automatycznie
Zeszyt 3/ 2011, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf
Valery S. Lukinskiy, Vladislav V. Lukinskiy, Tatiana G. Shulzhenko
Ewolucja koncepcji całkowitych kosztów logistycznych
Zeszyt 3/ 2011, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf
Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml