LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2011. 7(2), artykuł 5, 51-61;

PROGNOZOWANIE POPYTU NA MATERIAłY BEZPOśREDNIO PRODUKCYJNE JAKO ELEMENT LOGISTYKI ZAOPATRZENIA ELEKTROWNI CIEPLNYCH

Agata Mesjasz-Lech

Czestochowa University of Technology, Czestochowa, Poland

Streszczenie:

W artykule zwrócono uwagę na problemy związane z procesem prognozowania realizowanym w ramach logistyki zaopatrzenia elektrowni cieplnych. W części teoretycznej skoncentrowano się na znaczeniu prognozowania zapasów surowcowych w elektrowniach oraz jakości decyzji logistycznych determinowanych wartością użytkową danych pozyskiwanych, gromadzonych, przetwarzanych i przesyłanych w ramach systemu logistycznego. W części praktycznej zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w jednej z elektrowni cieplnych Południowej Polski i dotyczących prognozowania popytu na materiały bezpośrednio produkcyjne.

Słowa kluczowe: gospodarka zapasami, wartość użytkowa informacji, prognozowanie, metody prognozowania
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Mesjasz-Lech, Agata. "Forecasting of demand for direct production materials as the element of supply logistics of thermal power plants." Logforum 7.2 (2011): 5.
APA Agata Mesjasz-Lech (2011). Forecasting of demand for direct production materials as the element of supply logistics of thermal power plants. Logforum 7 (2), 5.
ISO 690 MESJASZ-LECH, Agata. Forecasting of demand for direct production materials as the element of supply logistics of thermal power plants. Logforum, 2011, 7.2: 5.