LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2011. 7(2), artykuł 3, 27-36;

OCENA DOSTAWCãW JAKO ISTOTNY ELEMENT RACJONALIZACJI PROCESãW ZAOPATRZENIA - CASE STUDY

Dawid Doliński, Adam Koliński

Institute of Logistics and Warehousing, Poznan School of Logistics, Poznań, Poland

Streszczenie:

W czasach globalizacji i narastającej konkurencji, aby zwiększyć efektywność działalności gospodarczej, kadra kierownicza przedsiębiorstw szuka możliwości osiągnięcia większego przychodu lub oszczędności ekonomicznych w postaci obniżenia kosztów nakładów. Jednym ze sposobów zwiększenia efektywności jest skupienie uwagi na relacjach z dostawcami. Jest to niezwykle ważny element efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, gdyż poprzez określenie ekonomicznych warunków współpracy, można wpłynąć na obniżenie kosztów działalności gospodarczej. Rzetelna klasyfikacja dostawców jest uzależniona od szczegółowości opracowanych kryteriów oceny oraz sposobu punktacji. Zasadniczym problemem jest ryzyko obiektywnej oceny poszczególnych ofert, otrzymanych od dostawców. Z tego względu proces klasyfikacji dostawców jest jednym z kluczowych problemów controllingu logistyki. W niniejszym artykule autorzy podjęli próbę przedstawienia na praktycznym przykładzie złożoności problemu klasyfikacji i wyboru dostawców względem różnej hierarchii ważności poszczególnych kryteriów.

Słowa kluczowe: controlling logistyki, analiza dostawców, zaopatrzenie, zakupy
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Doliński, Dawid, and Adam Koliński. "Estimation of suppliers as an important element of the rationalization of supply processes – case study." Logforum 7.2 (2011): 3.
APA Dawid Doliński, Adam Koliński (2011). Estimation of suppliers as an important element of the rationalization of supply processes – case study. Logforum 7 (2), 3.
ISO 690 DOLIŃSKI, Dawid, KOLIńSKI, Adam. Estimation of suppliers as an important element of the rationalization of supply processes – case study. Logforum, 2011, 7.2: 3.