Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 2/ 2011, Artykuł 2

Muhammad Madi Bin Abdullah, Mas Bambang Baroto, Azman Ismail, Huam Hon Tat

ROLA NADZORUJąCEGO W PROGRAMACH SZKOLENIOWYCH JAKO MENADżERA PROGRAMU NAUCZANIA

Streszczenie:

Zgodnie z literaturą dotycząca zagadnień szkoleniowych, rola nadzorującego w programach szkoleniowych składa się z dwóch głównych elementów: wsparcie nadzorującego i komunikacji nadzorującego. Umiejętność efektywnego wypełniania obu tych elementów przez prowadzących szkolenie może zwiększyć motywację pracowników do nauki. Charakter tej wzajemnej zależności jest interesujący, ale na rolę nadzorującego jako przewidywalnej zmiennej w modelach programu szkoleniowego jest kładziony zwykle mniejszy nacisk. Z tego powodu przeprowadzono badania w celu określenia wpływu roli nadzorującego w programach szkoleniowych na motywację do nauki. Posłużono się ankietą przeprowadzoną wśród 152 pracowników pozaakademickich, którzy pracowali w technicznej uczelni publicznej w Malezji. Wyniki analizy regresji wykazały, że wsparcie nadzorującego i komunikacji nadzorującego są istotnie związane z motywacją do nauki. Wyniki statystyczne wykazały, że rola nadzorującego w programach szkoleniowych jest ważnym predykatorem motywacji do nauki w próbie organizacyjnej. Przedstawiono dyskusję oraz wnioski tych badań.

Słowa kluczowe: rola nadzorującego w programach szkoleniowych, motywacji do nauki, Malezja

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 2 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Abdullah, Muhammad Madi Bin, et al. "Supervisor\'s role in training programs as a manager of learning program." Logforum 7.2 (2011): 2.
APA Muhammad Madi Bin Abdullah1, Mas Bambang Baroto1, Azman Ismail2, Huam Hon Tat1 (2011). Supervisor\'s role in training programs as a manager of learning program. Logforum 7 (2), 2.
ISO 690 ABDULLAH, Muhammad Madi Bin, et al. Supervisor\'s role in training programs as a manager of learning program. Logforum, 2011, 7.2: 2.
EndNote BibTeX RefMan