LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2011. 7(2), artykuł 1, 1-15;

DYNAMIKA PRZEPłYWãW LUDNOśCI OBSZARãW METROPOLITALNYCH

Zbyszko Pawlak

Poznan School of Logistics, Poznan, Poland

Streszczenie:

W artykule przedstawiono analizę dynamiki przepływów ludności w korytarzach transportowych obszaru metropolitalnego, na przykładzie Poznania. Wykonane badania miały na celu określenie mobilnych preferencji ludności a także możliwości polepszenia efektywności działania transportu miejskiego, głównie w aspektach związanych i prowadzących do zmniejszenia kongestii drogowej - przy pomocy lepszego wykorzystania istniejącej infrastruktury kolejowej obszaru a także innych instrumentów polityki transportowej. Uzyskane poprzez analizę multimetodyczną rezultaty wykazały, że takie rozwiązanie ma szansę odnieść sukces jako alternatywa dla transportu drogowego a różne strategie i rozwiązania zaprojektowane zgodnie z wyartykułowanymi preferencjami ludności, mogą być bardziej efektywne, niż wielkoskalowe inicjatywy o charakterze odgórnym. Występujące często w wielu obszarach zurbanizowanych "trudne" dziedzictwo słabo lub wcale niewykorzystywanej infrastruktury transportu kolejowego, może zostać niejednokrotnie z pełnym powodzeniem zaadaptowane dla rozwiązania potrzeb transportowych ludności.

Słowa kluczowe: obszar metropolitalny, zarządzanie miastem, kongestia, transport pasażerski, logistyka miejska, dojazdy do pracy, przepływy ludności
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Pawlak, Zbyszko. "The dynamics of the population flows in metropolitan areas." Logforum 7.2 (2011): 1.
APA Zbyszko Pawlak (2011). The dynamics of the population flows in metropolitan areas. Logforum 7 (2), 1.
ISO 690 PAWLAK, Zbyszko. The dynamics of the population flows in metropolitan areas. Logforum, 2011, 7.2: 1.