LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 7 (2) 2011

Spis treści:

Zbyszko Pawlak
Dynamika przepływów ludności obszarów metropolitalnych
Zeszyt 2/ 2011, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf
Muhammad Madi Bin Abdullah, Mas Bambang Baroto, Azman Ismail, Huam Hon Tat
Rola nadzorującego w programach szkoleniowych jako menadżera programu nauczania
Zeszyt 2/ 2011, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf
Dawid Doliński, Adam Koliński
Ocena dostawców jako istotny element racjonalizacji procesów zaopatrzenia - Case Study
Zeszyt 2/ 2011, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf
Maciej Szymczak, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek
Informacja w systemie zarządzania ruchem miejskim. Analiza wykorzystania i ocena przydatności źródeł informacji dla poruszających się po mieście
Zeszyt 2/ 2011, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf
Agata Mesjasz-Lech
Prognozowanie popytu na materiały bezpośrednio produkcyjne jako element logistyki zaopatrzenia elektrowni cieplnych
Zeszyt 2/ 2011, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf
Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml