LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 7 (2) 2011

April - June 2011

Spis treści:

Dynamika przepływów ludności obszarów metropolitalnych
Zbyszko Pawlak
Logforum. 2011. 7(2), artykuł 1, 1-15;
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Rola nadzorującego w programach szkoleniowych jako menadżera programu nauczania
Muhammad Madi Bin Abdullah, Mas Bambang Baroto, Azman Ismail, Huam Hon Tat
Logforum. 2011. 7(2), artykuł 2, 17-26;
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Ocena dostawców jako istotny element racjonalizacji procesów zaopatrzenia - Case Study
Dawid Doliński, Adam Koliński
Logforum. 2011. 7(2), artykuł 3, 27-36;
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Informacja w systemie zarządzania ruchem miejskim. Analiza wykorzystania i ocena przydatności źródeł informacji dla poruszających się po mieście
Maciej Szymczak, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek
Logforum. 2011. 7(2), artykuł 4, 37-50;
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Prognozowanie popytu na materiały bezpośrednio produkcyjne jako element logistyki zaopatrzenia elektrowni cieplnych
Agata Mesjasz-Lech
Logforum. 2011. 7(2), artykuł 5, 51-61;
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml