LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2011. 7(1), artykuł 5, 45-59;

CONTROLLING OPERACYJNY - NARZęDZIE PRZEKSZTAłCAJąCE STRATEGIę W DZIAłANIE

Bogusław Śliwczyński

Poznan School of Logistics, Institute of Logistics and Warehousing, Poznań, Poland

Streszczenie:

Przedsiębiorstwa napotykają wiele problemów w trakcie realizacji celów strategicznych w szybko zmieniającym się i konkurencyjnym świecie biznesowym. Efektywna realizacja planu strategicznego wymaga jego przełożenia na działanie, wyniki i wskaźniki bieżącej działalności. Sukces rynkowy jest uzyskiwany poprzez spójność celów strategicznych i operacyjnych na każdym poziomie jednostek czy motywację pracowników. Z punktu widzenia finansów, klienta, procesów i rozwoju Karta Wyników jest bardzo użyteczna w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: czym kontrolujemy? co chcemy osiągnąć? ale nie odpowiada na pytanie: jak zarządzamy przedsiębiorstwem? Celem pracy było udowodnienie, że metoda controllingu operacyjnego jet istotnym narzędziem dla przetłumaczenia strategii w konkretne działania. Metoda zbilansowej Karty Wyników powinna brać również pod uwagę powiązania systemu i procesu z zakupami, współpracą firmy oraz łańcuchem dostaw. W pracy przedstawiono system controllingowy jako narzędzie do przekształcenia strategii w konkretne działania.

Słowa kluczowe: controlling, strategia operacyjna, balanced scorecard, zarządzanie procesem, łańcuch dostaw
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Śliwczyński, Bogusław. "Operational controlling - a tool of translating strategy into action." Logforum 7.1 (2011): 5.
APA Bogusław Śliwczyński (2011). Operational controlling - a tool of translating strategy into action. Logforum 7 (1), 5.
ISO 690 ŚLIWCZYńSKI, Bogusław. Operational controlling - a tool of translating strategy into action. Logforum, 2011, 7.1: 5.