LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2011. 7(1), artykuł 4, 35-44;

SYSTEMY PAKOWANIA ŬYWNOśCI POCHODZENIA ZWIERZęCEGO

Agnieszka Bilska

Poznań University of Life Sciences, Poznan, Poland

Streszczenie:

Głównym zadaniem pakowania żywności jest ochrona produktu w trakcie przechowywania i transportu przed działaniem czynników biologicznych, chemicznych i mechanicznych. W pracy przedstawiono systemy pakowania żywności pochodzenia zwierzęcego. Scharakteryzowano pakowanie próżniowe i w atmosferze modyfikowanej oraz nowe typy opakowań, określane terminami „opakowania inteligentne” i ”opakowania aktywne”. Celem opracowania było zestawienie zalet i wad opakowań stosowanych dla wyrobów mięsnych. Zestawienie to umożliwia wybór opakowania optymalnego dla konkretnych asortymentów oraz konkretnych warunków transportu i przechowywania.

Słowa kluczowe: pakowanie próżniowe, pakowanie w atmosferze modyfikowanej, opakowanie aktywne, opakowania inteligentne
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Bilska, Agnieszka. "Packaging systems for animal origin food." Logforum 7.1 (2011): 4.
APA Agnieszka Bilska (2011). Packaging systems for animal origin food. Logforum 7 (1), 4.
ISO 690 BILSKA, Agnieszka. Packaging systems for animal origin food. Logforum, 2011, 7.1: 4.