LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2011. 7(1), artykuł 3, 23-33;

MODELOWANIE WIRTUALNYCH SIECI PRODUKCYJNYCH

Sebastian Saniuk

University of Zielona Gora, Zielona Góra, Poland

Streszczenie:

Obecnie wiele przedsiębiorstw, szczególnie z sektora MŚP, specjalizuje się w bardzo wąskim zakresie produkcji. Żeby produkować lepiej, szybciej i taniej, wymagane jest tworzenie wirtualnych sieci produkcyjnych kooperujących przedsiębiorstw. Ponadto, niektóre zlecenia produkcyjne nie mogą być zrealizowane, ponieważ nie istnieje przedsiębiorstwo o dostatecznym potencjale produkcyjnym. W tym przypadku zlecenia tego typu mogą zostać zrealizowane w produkcyjnych sieciach kooperujących przedsiębiorstw. Większe zdolności produkcyjne i różnorodność zasobów kooperujących sieci przedsiębiorstw pozwala zatem wspólnie zrealizować dużo więcej zleceń niż każde z nich z osobna. Taka organizacja umożliwia wykonywanie wysokiej jakości produktów przy niskich kosztach utrzymania i wykorzystania zdolności produkcyjnych. W artykule zaproponowano metodologię szybkiego prototypowania wirtualnych sieci produkcyjnych, które pozwalają na terminową realizację zleceń produkcyjnych uwzględniając istniejące ograniczenia logistyczne.

Słowa kluczowe: wirtualna organizacja, sieci produkcyjne, planowanie przepływu produkcji
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Saniuk, Sebastian. "Modelling of virtual production networks." Logforum 7.1 (2011): 3.
APA Sebastian Saniuk (2011). Modelling of virtual production networks. Logforum 7 (1), 3.
ISO 690 SANIUK, Sebastian. Modelling of virtual production networks. Logforum, 2011, 7.1: 3.