LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2011. 7(1), artykuł 2, 15-22;

RACJONALIZACJA PROCESãW TRANSPORTOWYCH W LOGISTYCE MIEJSKIEJ

Zbyszko Pawlak, Maciej Stajniak

Poznan School of Logistics, Poznań, Poland

Streszczenie:

Artykuł obejmuje treściowo problematykę racjonalizacji przepływów osób i towarów w obszarach aglomeracji miejskich. W warunkach wzrastającej kongestii ruchu drogowego stanowi to jeden z ważniejszych problemów efektywnego zarządzania miastami, zgodnego zwłaszcza z zasadami zrównoważonego rozwoju. W poszczególnych częściach artykułu przedstawiono lokalne uwarunkowania logistyczne dla aglomeracji miejskiej Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem utrudnień związanych z miejską dystrybucją towarów. Ponadto wskazano na możliwe źródła pozyskania dobrych praktyk dla władz lokalnych, jakimi są m.in. projekty europejskie, np. projekt SUGAR. (Sustainable Urban Goods logistics Achieved by Regional and local policies).

Słowa kluczowe: zarządzanie miastem, logistyka miejska, rozwój zrównoważony, miejska dystrybucja towarów, przepływy osób i ładunków, infrastruktura drogowa miast, projekt SUGAR
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Pawlak, Zbyszko, and Maciej Stajniak. "Optimisation of transport processes in city logistics." Logforum 7.1 (2011): 2.
APA Zbyszko Pawlak, Maciej Stajniak (2011). Optimisation of transport processes in city logistics. Logforum 7 (1), 2.
ISO 690 PAWLAK, Zbyszko, STAJNIAK, Maciej. Optimisation of transport processes in city logistics. Logforum, 2011, 7.1: 2.