LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2011. 7(1), artykuł 1, 1-14;

WIRUSOWA ANALIZA SYSTEMU PRODUKCYJNEGO (PSVA) - ZAKRES IDENTYFIKACJI I ANALIZY PROBLEMãW - STUDIUM PRZYPADKU

Piotr Cyplik, Łukasz Hadaś

Poznan University of Technology, Poznań, Poland

Streszczenie:

Efektywny system produkcyjny, może być postrzegany jako jeden z głównych elementów przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych. Sprawnie działający system produkcyjny jest podstawą efektywnego funkcjonowania zarówno samego przedsiębiorstwa produkcyjnego jak również łańcucha dostaw, którego ogniwem jest to przedsiębiorstwo. Niestety nie wszystkie przedsiębiorstwa produkcyjne, mogą uznać swoje systemy produkcyjne za efektywne. W związku w tym podejmują one permanentne działania korygujące obecny stan. Proces usprawniania systemu produkcyjnego jest z reguły skomplikowany i trudny. Heterogeniczność oraz różnorodność problemów występujących w systemach produkcyjnych przedsiębiorstw potęguje trudności z identyfikacją kluczowych problemów, które determinują efektywność całego systemu. Pomocnym narzędziem identyfikującym i analizującym te problemy może być Wirusowa Analiza Systemu Produkcyjnego (ang. Production System Virus Analysis - PSVA). Opisane na łamach tego artykułu narzędzie jest swoistą hybrydą znanych z literatury rozwiązań. Został on opracowany i z sukcesem zaimplementowany w ramach realizacji prac usprawniających system produkcyjny jednego z największych polskich producentów z branży budowy maszyn, przyczyniając się do poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa poprzez lepsze wykorzystanie jego potencjału.

Słowa kluczowe: analiza systemu produkcyjnego, przedsiębiorstwo budowy maszyn, identyfikacja problemu, model ASIS
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Cyplik, Piotr, and Łukasz Hadaś. "Production system virus analysis tool (psva) - problems identification and analysis framework - case study." Logforum 7.1 (2011): 1.
APA Piotr Cyplik, Łukasz Hadaś (2011). Production system virus analysis tool (psva) - problems identification and analysis framework - case study. Logforum 7 (1), 1.
ISO 690 CYPLIK, Piotr, HADAś, Łukasz. Production system virus analysis tool (psva) - problems identification and analysis framework - case study. Logforum, 2011, 7.1: 1.