LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 7 (1) 2011

January - March 2011

Spis treści:

Wirusowa Analiza Systemu Produkcyjnego (PSVA) - zakres identyfikacji i analizy problemów - studium przypadku
Piotr Cyplik, Łukasz Hadaś
Logforum. 2011. 7(1), artykuł 1, 1-14;
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Racjonalizacja procesów transportowych w logistyce miejskiej
Zbyszko Pawlak, Maciej Stajniak
Logforum. 2011. 7(1), artykuł 2, 15-22;
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Modelowanie wirtualnych sieci produkcyjnych
Sebastian Saniuk
Logforum. 2011. 7(1), artykuł 3, 23-33;
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Systemy pakowania żywności pochodzenia zwierzęcego
Agnieszka Bilska
Logforum. 2011. 7(1), artykuł 4, 35-44;
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Controlling operacyjny - narzędzie przekształcające strategię w działanie
Bogusław Śliwczyński
Logforum. 2011. 7(1), artykuł 5, 45-59;
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml