LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 7 (1) 2011

Spis treści:

Piotr Cyplik, Łukasz Hadaś
Wirusowa Analiza Systemu Produkcyjnego (PSVA) - zakres identyfikacji i analizy problemów - studium przypadku
Zeszyt 1/ 2011, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf
Zbyszko Pawlak, Maciej Stajniak
Racjonalizacja procesów transportowych w logistyce miejskiej
Zeszyt 1/ 2011, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf
Sebastian Saniuk
Modelowanie wirtualnych sieci produkcyjnych
Zeszyt 1/ 2011, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf
Agnieszka Bilska
Systemy pakowania żywności pochodzenia zwierzęcego
Zeszyt 1/ 2011, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf
Bogusław Śliwczyński
Controlling operacyjny - narzędzie przekształcające strategię w działanie
Zeszyt 1/ 2011, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf
Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml