LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Tom 7 2011

Zeszyt 7 (1) 2011

January - March 2011

Spis treści:

Wirusowa Analiza Systemu Produkcyjnego (PSVA) - zakres identyfikacji i analizy problemów - studium przypadku
Piotr Cyplik, Łukasz Hadaś
Logforum. 2011. 7(1), artykuł 1, 1-14;
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Racjonalizacja procesów transportowych w logistyce miejskiej
Zbyszko Pawlak, Maciej Stajniak
Logforum. 2011. 7(1), artykuł 2, 15-22;
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Modelowanie wirtualnych sieci produkcyjnych
Sebastian Saniuk
Logforum. 2011. 7(1), artykuł 3, 23-33;
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Systemy pakowania żywności pochodzenia zwierzęcego
Agnieszka Bilska
Logforum. 2011. 7(1), artykuł 4, 35-44;
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Controlling operacyjny - narzędzie przekształcające strategię w działanie
Bogusław Śliwczyński
Logforum. 2011. 7(1), artykuł 5, 45-59;
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 7 (2) 2011

April - June 2011

Spis treści:

Dynamika przepływów ludności obszarów metropolitalnych
Zbyszko Pawlak
Logforum. 2011. 7(2), artykuł 1, 1-15;
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Rola nadzorującego w programach szkoleniowych jako menadżera programu nauczania
Muhammad Madi Bin Abdullah, Mas Bambang Baroto, Azman Ismail, Huam Hon Tat
Logforum. 2011. 7(2), artykuł 2, 17-26;
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Ocena dostawców jako istotny element racjonalizacji procesów zaopatrzenia - Case Study
Dawid Doliński, Adam Koliński
Logforum. 2011. 7(2), artykuł 3, 27-36;
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Informacja w systemie zarządzania ruchem miejskim. Analiza wykorzystania i ocena przydatności źródeł informacji dla poruszających się po mieście
Maciej Szymczak, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek
Logforum. 2011. 7(2), artykuł 4, 37-50;
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Prognozowanie popytu na materiały bezpośrednio produkcyjne jako element logistyki zaopatrzenia elektrowni cieplnych
Agata Mesjasz-Lech
Logforum. 2011. 7(2), artykuł 5, 51-61;
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 7 (3) 2011

July - September 2011

Spis treści:

RTLS VS RFID - partnerstwo czy rywalizacja?
Piotr Cyplik, Andrzej Patecki
Logforum. 2011. 7(3), artykuł 1, 1-10;
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Proste, ekonomiczne oraz zorientowane na wynik zasady oceny dostawców w przemyśle wytwórczym sprzętu sportowego
S Parkash, Veerender Kumar Kaushik
Logforum. 2011. 7(3), artykuł 2, 11-24;
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Systemy automatycznej kontroli wagowej pojazdów w transporcie drogowym i kolejowym w Polsce
Bogusz Wiśnicki, Anna Wolnowska
Logforum. 2011. 7(3), artykuł 3, 25-33;
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Modelowanie linii montażowej z technologicznym wózkiem sterowanym automatycznie
Aleksander Nieoczym, Sławomir Tarkowski
Logforum. 2011. 7(3), artykuł 4, 35-42;
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Ewolucja koncepcji całkowitych kosztów logistycznych
Valery S. Lukinskiy, Vladislav V. Lukinskiy, Tatiana G. Shulzhenko
Logforum. 2011. 7(3), artykuł 5, 43-48;
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 7 (4) 2011

October - December 2011

Spis treści:

Monitoring i doskonalenie działalności dostawcy przy zastosowaniu analizy sipoc oraz modelu pdca i iso 9001 qms w przemyśle wyrobów sportowych
S. Parkash, Dr. Veerender Kumar Kaushik
Logforum. 2011. 7(4), artykuł 1, 1-15;
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ANALIZA PORÓWNAWCZA INSTRUMENTÓW POMIARU WARTOŚCI KLIENTA W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW LOGISTYCZNYCH
Filip Januszewski
Logforum. 2011. 7(4), artykuł 2, 17-25;
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
CHARAKTERYSTYKA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MŚP) W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA ELEMENTÓW METODYKI SIX SIGMA NA PRZYKŁADZIE REGIONU POMORSKIEGO
Piotr Grudowski, Piotr Waszczur
Logforum. 2011. 7(4), artykuł 3, 27-39;
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZNACZENIE ZDOLNOŚCI LOGISTYCZNYCH W OSIĄGANIU SUKCESU RYNKOWEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
Rafał Matwiejczuk
Logforum. 2011. 7(4), artykuł 4, 41-48;
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
LOGISTYKA WIRTUALNA JAKO WSPARCIE PROCESÓW DEKOMPOZYCJI ŁAŃCUCHA DOSTAW (ROZWAŻANIA KONCEPCYJNE)
Danuta Kisperska-Moroń
Logforum. 2011. 7(4), artykuł 5, 49-60;
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Problemy zrównoważonego rozwoju systemów logistycznych w łańcuchach dostaw
Sergey Uvarov
Logforum. 2011. 7(4), artykuł 6, 61-66;
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Ocena efektywności procesów w zarządzaniu łańcuchem dostaw w produkcji celulozy i papieru
Tatiana Tereshkina
Logforum. 2011. 7(4), artykuł 7, 67-73;
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Lista recenzentów - 2011 (pdf)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml