LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2010. 6(4), artykuł 7

NANOBIOCZUJNIKI JAKO NOWE NARZęDZIE DO OKREśLANIA JAKOśCI I BEZPIECZEńSTWA ŬYWNOśCI

Semih Otles, Buket Yalcin

Department of Food Engineering, Ege University, Turkey

Streszczenie:

Nanoczujniki można zdefiniować jako czujniki oparte na nanotechnologii. Niektóre nanoczujniki znajdują zastosowanie na duża skalę w sektorze służby zdrowia, w celu zapobiegania zatruciom pokarmowym, podczas gdy zastosowanie innych ma na celu poprawę istniejącej praktyki klinicznej poprzez umożliwienie dokładniejszego i szybszego wykrywania bakterii i wirusów. Zwiększenie bezpieczeństwa żywności oferowanej dla klienta powinno być priorytetowe.

Słowa kluczowe: nanobioczujniki, patogeny żywności, nanotechnologia, bezpieczeństwo żywności, nanotechnologii nanosensoryka, jakość mikrobiologiczna, żywność
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 7 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Otles, Semih, and Buket Yalcin. "Nano-biosensors as new tool for detection of food quality and safety." Logforum 6.4 (2010): 7.
APA Semih Otles, Buket Yalcin (2010). Nano-biosensors as new tool for detection of food quality and safety. Logforum 6 (4), 7.
ISO 690 OTLES, Semih, YALCIN, Buket. Nano-biosensors as new tool for detection of food quality and safety. Logforum, 2010, 6.4: 7.