LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2010. 6(4), artykuł 6

ISTOTA I TYPY ZALEŬNOśCI SIECIOWYCH W DYSTRYBUCJI PRODUKTãW METALURGICZNYCH

Marzena Kramarz

Silesian Technical University, Zabrze, Poland

Streszczenie:

W pracy przeanalizowano motywy powstawania współpracy w obrębie sieci dostawców jako punkty podziału w łańcuchu dostaw produktów metalurgicznych. Punkty podziału zostały zdefiniowane i zidentyfikowane na poziomie centrów usługowych w obrębie badanego łańcucha. W trakcie badań poddano analizie różne typy międzyorganizacyjnych powiązań, które umieszczono w macierzy klasyfikacyjnej zależności sieciowych. Praca dotyczy złożonego systemu dystrybucji. Analizowana sieć dystrybucji łączy w sobie cechy zarówno elastycznego jak i wąskiego łańcucha dostaw.

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, usługa logistyczna, zależności sieciowe, powiązania międzyorganizacyjne
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Kramarz, Marzena. "The nature and types of network relations in distribution of metallurgical products." Logforum 6.4 (2010): 6.
APA Marzena Kramarz (2010). The nature and types of network relations in distribution of metallurgical products. Logforum 6 (4), 6.
ISO 690 KRAMARZ, Marzena. The nature and types of network relations in distribution of metallurgical products. Logforum, 2010, 6.4: 6.