LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2010. 6(4), artykuł 5

HYBRYDOWY SYSTEM PLANOWANIA PRODUKCJI W WARUNKACH JEDNOSTKOWEGO WYTWARZANIA WYROBãW -STUDIUM PRZYPADKU

Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik

Poznan School of Logistics, Poznan, Poland

Streszczenie:

Artykuł prezentuje ramowy proces budowy dedykowanego systemu planowania i sterowania przepływem produkcji w warunkach jednostkowego wytwarzania złożonych wyrobów. Autorzy prezentują generalną ideę budowy systemu hybrydowego oraz wybrane aspekty jego tworzenia i implementacji. Konstrukcję rozwiązania kształtują poziomy planowania i wykonawczy oraz główny rdzeń integracji i jego narzędzia pomocnicze. Badania były realizowane w Fabryce Silników Okrętowych (W2) HCP Poznań. Głównymi problemami systemu planowania i sterowania przepływem w tych warunkach są wysoki poziom robót w toku, długi cykl realizacji oraz w efekcie wysokie zaangażowanie kapitału. Przepływ strumieni materiałowych jest ekstremalnie złożony, reprezentuje tzw. "A-plant" (według klasyfikacji V-A-T) z silnymi ograniczeniami potencjału ("wąskimi gardłami").

Słowa kluczowe: : hybrydowy system planowania produkcji, MRP/TOC, strategia push/pull, jednostkowe wytwarzanie wyrobów (make-to-order)
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Hadaś, Łukasz, and Piotr Cyplik. "Hybrid production planning system in make-to-order company - case study." Logforum 6.4 (2010): 5.
APA Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik (2010). Hybrid production planning system in make-to-order company - case study. Logforum 6 (4), 5.
ISO 690 HADAŚ, Łukasz, CYPLIK, Piotr. Hybrid production planning system in make-to-order company - case study. Logforum, 2010, 6.4: 5.