LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2010. 6(4), artykuł 4

ANALIZA PROCESU ZAKUPOWEGO W PRZEDSIęBIORSTWACH ZWINNYCH - PRZESłANKI DO KORZYSTANIA Z POWSZECHNEJ PLATFORMY ZAKUPOWEJ B2B

Grzegorz Klimarczyk, Zygmunt Kopacz, Michał Masadyński, Magdalena K. Wyrwicka

Open Nexus Sp. z o.o., Poznań, Polska

Streszczenie:

W artykule przedstawiono wyniki badań autorów przeprowadzone w grupie wyselekcjonowanych przedsiębiorstw. Skoncentrowano się na tych o wysokim stopniu kastomizacji produktów i niskiej powtarzalności produkcji. Na początku artykułu postawiono hipotezę, że istnieje zapotrzebowanie na system optymalizacji i wspomagania zaopatrzenia we wszystkich organizacjach, a szczególnie zwinnych. W dalszej części próbuje się uzasadnić postawioną hipotezę posługując się wynikami badań wspartych analizą prowadzoną według metodyki myślenia sieciowego. Wnioski oraz sugestie wypływające z przeprowadzonych badań ukierunkowano na problematykę procesu dokonywania zakupów i poszukiwania możliwości obniżania kosztów w tym obszarze.

Słowa kluczowe: obniżanie kosztów zakupów, rynek wirtualny, powszechna platforma zakupowa, optymalizacja procesu zakupowego, e-zakupy, e-procurement, e-rynek, B2B
Pełen tekst dostępny w języku polskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Klimarczyk, Grzegorz, et al. "Premises to use virtual b2b market - common procurement platform." Logforum 6.4 (2010): 4.
APA Grzegorz Klimarczyk, Zygmunt Kopacz, Michał Masadyński, Magdalena K. Wyrwicka (2010). Premises to use virtual b2b market - common procurement platform. Logforum 6 (4), 4.
ISO 690 KLIMARCZYK, Grzegorz, et al. Premises to use virtual b2b market - common procurement platform. Logforum, 2010, 6.4: 4.