LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2010. 6(4), artykuł 2

USłUGI LOKALIZACYJNE I TRANSPORT DOSTAWCZY W OBSZARACH ZURBANIZOWANYCH (UJęCIE śRODOWISKOWE)

Zbyszko Pawlak

Poznan School of Logistics, Poznan, Poland

Streszczenie:

W artykule poddano rozważaniom problematykę operowania transportu dostawczego (LGV) w obszarach zurbanizowanych. W szczególności, poddane zostały analizie możliwości zastosowania usług lokalizacyjnych (LBS), wykorzystujących technologię bazującą na systemach telefonii komórkowej różnych generacji w zmniejszaniu negatywnego wpływu transportu dostawczego na środowisko naturalne. Dywagacje objęły usługi lokalizacyjne takie jak: nawigacja w czasie rzeczywistym, dynamiczne zarządzanie flotą transportową, śledzenie oraz monitorowanie frachtów, transport materiałów niebezpiecznych, opłaty i podatki związane z przemieszczaniem się środków transportu w obszarach miejskich, oraz techniki ekologicznego prowadzenia pojazdów (eco-driving). Aspekty te postrzegane są przez autora jako najbardziej istotne w redukowaniu poziomu emisji zanieczyszczeń pochodzących od transportu dostawczego. Z przeprowadzonych analiz opartych na aplikacjach konkretnych rozwiązań w systemie społeczno-gospodarczym miast wynika, że w omawianym kontekście ekologicznym usługami o największym znaczeniu są nawigacja w czasie rzeczywistym oraz dynamiczne zarządzanie flotą transportową. Śledzenie oraz monitorowanie frachtów, szczególnie o niebezpiecznych właściwościach zostało zidentyfikowane jako usługa o znaczącym wpływie, jednak istotnie ograniczonym ze względu na specyfikę sektora. Pozostałe czynniki - takie jak na przykład eco-driving, pomimo znaczącego niewątpliwie wpływu, nie pozwalają na wysnucie wiążących wniosków ze względu na ograniczone ich stosowanie. W podsumowaniu wskazano na niewystarczającą ilość badań dotyczących omawianej problematyki i zasugerowano ich dalsze kierunki.

Słowa kluczowe: usługi lokalizacyjne, obszary zurbanizowane, przyjazność środowiskowa, transport dostawczy
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Pawlak, Zbyszko. "Environmental perspective of Location Based Services and Light Goods Vehicles in urban areas." Logforum 6.4 (2010): 2.
APA Zbyszko Pawlak (2010). Environmental perspective of Location Based Services and Light Goods Vehicles in urban areas. Logforum 6 (4), 2.
ISO 690 PAWLAK, Zbyszko. Environmental perspective of Location Based Services and Light Goods Vehicles in urban areas. Logforum, 2010, 6.4: 2.