LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2010. 6(4), artykuł 1

ZARZąDZANIE łAńCUCHEM DOSTAW - ASPEKTY BEZPIECZEńSTWA

Maciej Stajniak

Poznan School of Logistics, Poznań, Poland

Streszczenie:

Rozwój ekonomii, wzrastające potrzeby klientów oraz konkurencja przyczyniają się do wzrostu poziomu obsługi klienta. Jednocześnie musi być zapewnione bezpieczeństwo dostaw, traktowane jako najwyższy priorytet. Coraz częściej klienci oczekują aby usługi transportowe były bardzo elastyczne, szybkie i kompleksowe, oferujące zarówno przewóz każdej ilości towaru o różnych wymiarach w połączeniach międzynarodowych jak i odprawę celną oraz magazynowanie i dystrybucję towarów. Sprostanie tym oczekiwaniom wymaga posiadania kompleksowej informacji o procesach transportowych i ich bezpieczeństwie. Praca przedstawia zasady bezpieczeństwa oraz instytucję Uprzywilejowanego Przedsiębiorcy AEO w łańcuchu dostaw.

Słowa kluczowe: Uprzywilejowany Przedsiębiorca, łańcuchy dostaw, bezpieczeństwo
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Stajniak, Maciej. "Supply chain management - safety aspects." Logforum 6.4 (2010): 1.
APA Maciej Stajniak (2010). Supply chain management - safety aspects. Logforum 6 (4), 1.
ISO 690 STAJNIAK, Maciej. Supply chain management - safety aspects. Logforum, 2010, 6.4: 1.