LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 6 (4) 2010

Spis treści:

Maciej Stajniak
Zarządzanie łańcuchem dostaw - aspekty bezpieczeństwa
Zeszyt 4/ 2010, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf
Zbyszko Pawlak
Usługi lokalizacyjne i transport dostawczy w obszarach zurbanizowanych (ujęcie środowiskowe)
Zeszyt 4/ 2010, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf
Sylwia Konecka
Koncepcje wyszczuplonego i elastycznego łańcucha dostaw w aspekcie zarządzania ryzykiem
Zeszyt 4/ 2010, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf
Grzegorz Klimarczyk, Zygmunt Kopacz, Michał Masadyński, Magdalena K. Wyrwicka
Analiza procesu zakupowego w przedsiębiorstwach zwinnych - przesłanki do korzystania z powszechnej platformy zakupowej B2B
Zeszyt 4/ 2010, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf
Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik
Hybrydowy system planowania produkcji w warunkach jednostkowego wytwarzania wyrobów -studium przypadku
Zeszyt 4/ 2010, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf
Marzena Kramarz
Istota i typy zależności sieciowych w dystrybucji produktów metalurgicznych
Zeszyt 4/ 2010, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf
Semih Otles, Buket Yalcin
Nanobioczujniki jako nowe narzędzie do określania jakości i bezpieczeństwa żywności
Zeszyt 4/ 2010, artykuł 7   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf
Zanleziono 7 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml