LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 6 (4) 2010

October - December 2010

Spis treści:

Zarządzanie łańcuchem dostaw - aspekty bezpieczeństwa
Maciej Stajniak
Logforum. 2010. 6(4), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Usługi lokalizacyjne i transport dostawczy w obszarach zurbanizowanych (ujęcie środowiskowe)
Zbyszko Pawlak
Logforum. 2010. 6(4), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Koncepcje wyszczuplonego i elastycznego łańcucha dostaw w aspekcie zarządzania ryzykiem
Sylwia Konecka
Logforum. 2010. 6(4), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Analiza procesu zakupowego w przedsiębiorstwach zwinnych - przesłanki do korzystania z powszechnej platformy zakupowej B2B
Grzegorz Klimarczyk, Zygmunt Kopacz, Michał Masadyński, Magdalena K. Wyrwicka
Logforum. 2010. 6(4), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Hybrydowy system planowania produkcji w warunkach jednostkowego wytwarzania wyrobów -studium przypadku
Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik
Logforum. 2010. 6(4), artykuł 5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Istota i typy zależności sieciowych w dystrybucji produktów metalurgicznych
Marzena Kramarz
Logforum. 2010. 6(4), artykuł 6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Nanobioczujniki jako nowe narzędzie do określania jakości i bezpieczeństwa żywności
Semih Otles, Buket Yalcin
Logforum. 2010. 6(4), artykuł 7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml