LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2010. 6(3), artykuł 9

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZąDZANIA RYZYKIEM WE WSPãłCZESNYCH GLOBALNYCH łAńCUCHACH DOSTAW

Mariusz Szuster

Poznań University of Economics, Poznan, Poland

Streszczenie:

Globalizacja, off-shoring, outsourcing oraz dążenie do obniżenia koszów przyczyniają się do wzrostu kompleksowości łańcuchów dostaw oraz zwiększają istniejące ryzyko. Dotyczy to takich obszarów jak zaopatrzenie, dostawy, produkcja i transport. Firmy, które zaopatrują się w odległych krajach, muszą wprowadzić system zarządzania ryzykiem. Przykłady firm, które wprowadziły takie systemy, dowodzą, że można ograniczyć niepewność. Rezultatem tych działań jest skrócenie czasu realizacji zamówień, wyższa jakość i akceptowalny poziom kosztów.

Słowa kluczowe: off-shoring, łańcuch dostaw, zarządzanie ryzykiem
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 9 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Szuster, Mariusz. "Theoretical and practical aspects of risk management in contemporary global supply chains." Logforum 6.3 (2010): 9.
APA Mariusz Szuster (2010). Theoretical and practical aspects of risk management in contemporary global supply chains. Logforum 6 (3), 9.
ISO 690 SZUSTER, Mariusz. Theoretical and practical aspects of risk management in contemporary global supply chains. Logforum, 2010, 6.3: 9.