LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2010. 6(3), artykuł 8

WYBRANE ASPEKTY OCZYSZCZANIA PASãW DROGOWYCH NA PRZYKłADZIE MIASTA POZNAń

Paweł Zmuda-Trzebiatowski

Poznan University of Technology, Poznan, Poland

Streszczenie:

W niniejszej pracy poruszono problematykę oczyszczania pasów drogowych w obszarach zurbanizowanych na przykładzie miasta Poznań. Opisano podstawowe działania wykonywane w ramach oczyszczania, wskazano jego cele, powiązania z logistyką miejską i ekologistyką, wpływ na funkcjonowanie systemów drogowych, jak również ramy prawne funkcjonowania tych systemów w Polsce. Dokonano również literaturowego przeglądu problemów decyzyjnych rozwiązywanych w celu poprawy funkcjonowania tych systemów, jak również problemów decyzyjnych występujących w zbliżonych obszarach utrzymania pasów drogowych i transportu w celu wskazania potencjalnych kierunków dalszych badań.

Słowa kluczowe: oczyszczanie pasów drogowych, problemy decyzyjne, logistyka miejska, ekologistyka
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 8 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Zmuda-Trzebiatowski, Paweł. "Selected aspects of road cleansing in the city of Poznan." Logforum 6.3 (2010): 8.
APA Paweł Zmuda-Trzebiatowski (2010). Selected aspects of road cleansing in the city of Poznan. Logforum 6 (3), 8.
ISO 690 ZMUDA-TRZEBIATOWSKI, Paweł. Selected aspects of road cleansing in the city of Poznan. Logforum, 2010, 6.3: 8.