LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2010. 6(3), artykuł 7

OBSZARY POMIARU EFEKTYWNOśCI LOGISTYKI I łAńCUCHA DOSTAW W PRZEDSIęBIORSTWACH LNG

Alicja Nerć-Pełka

The Szczecin University, Szczecin, Poland

Streszczenie:

Praca przedstawia wybrane wskaźniki działalności logistycznej i łańcucha dostaw w przedsiębiorstwie. Dotyczącą one różnych systemów zarządzania w obszarze produkcji, począwszy od wyizolowanych działań w obrębie produkcji aż do systemów powiązanych z całym przedsiębiorstwem. Zaprezentowano trzy przypadki – przykłady systemów proponowanych i stosowanych w przemyśle LNG: I-MAG, ICIMS oraz PMS. Dane otrzymane z tych systemów stanowiły bazę do opracowania wskaźników efektywności w przedsiębiorstwach LNG oraz w łańcuchu dostaw LNG.

Słowa kluczowe: wskaźniki logistyczne oraz łańcucha dostaw, łańcuch dostaw LNG, systemy zarządzania produkcją
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 7 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Nerć-Pełka, Alicja. "Logistics and supply chain effectiveness measure areas in lng companies." Logforum 6.3 (2010): 7.
APA Alicja Nerć-Pełka (2010). Logistics and supply chain effectiveness measure areas in lng companies. Logforum 6 (3), 7.
ISO 690 NERć-PEłKA, Alicja. Logistics and supply chain effectiveness measure areas in lng companies. Logforum, 2010, 6.3: 7.