LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2010. 6(3), artykuł 6

ANALIZA POZIOMU ZAPASãW W PRODUKCYJNEJ JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ

Natalia Szozda, Michał Jakubiak

Wroclaw University of Economics, Wrocław, Poland

Streszczenie:

Symulacje w zarządzaniu produkcją stały się bardzo istotnym narzędziem w celu osiągnięcia efektywnego i konkurencyjnego systemu produkcyjnego. Planiści produkcji powinni się skupiać na kilku głównych celach: efektywnym harmonogramowaniu produkcji, utrzymywaniu niskich poziomów zapasów oraz spełnianiu wymagań klienta przy uwzględnieniu, jaki wpływ te decyzje będą miały na łańcuch dostaw. Muszą oni rozumieć w jaki sposób zapasy wpływają na zaspokajanie zapotrzebowań w czasie cyklu produkcyjnego oraz jaki ich poziom jest potrzebny dla zapewnienia wymaganego poziomu obsługi klienta. Powinni posiadać umiejętność dokonywania korekt planów w płynny i odpowiedzialny sposób bez naruszania rytmu tego planu. Powinni również rozumieć wpływ decyzji planistycznych na całość łańcucha dostaw. Jednak zanim zaczną podejmować decyzje dotyczące zarządzania produkcją, wpierw powinni zorganizować system produkcyjny. W pracy przedstawiono przykład zarządzania poziomem zapasów umożliwiający skrócenie czasów realizacji zamówień oraz zaspokojenia potrzeb każdego klienta poprzez zastosowanie symulacji oprogramowania komputerowego ARENA.

Słowa kluczowe: jednostka produkcyjna, symulacje, szacunki, średnie zapotrzebowanie, poziom zapasów
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Szozda, Natalia, and Michał Jakubiak. "Analysis of the inventory level in the production cell." Logforum 6.3 (2010): 6.
APA Natalia Szozda, Michał Jakubiak (2010). Analysis of the inventory level in the production cell. Logforum 6 (3), 6.
ISO 690 SZOZDA, Natalia, JAKUBIAK, Michał. Analysis of the inventory level in the production cell. Logforum, 2010, 6.3: 6.