LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 3/ 2010, Artykuł 5

Marcin Hajdul

Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, Poland

MODEL KOORDYNACJI PROCESãW TRANSPORTOWYCH W OPARCIU O KONCEPCJę ZRãWNOWAŬONEGO ROZWOJU

Streszczenie:

Rozwój zrównoważony oznacza możliwość zaspokajania bieżących potrzeb w sposób niewykluczający możliwości zaspokajania tych samych potrzeb w przyszłości. Jest to zdolność utrzymywania równowagi pomiędzy określonymi procesami lub stanami w obrębie systemu. W odniesieniu do działalności gospodarczej jest to zdolność utrzymywania równowagi pomiędzy trzema obszarami: ekonomicznym, ekologicznym i socjalnym. W pracy przedstawiono możliwości zastosowania koncepcji zrównoważonego rozwoju w organizacji procesów transportowych. Dodatkowo poddano dyskusji model koordynacji procesów transportowych z omówieniem jego zalet i wad.

Słowa kluczowe: efektywność, proces transportowy, współmodalność, rozwój zrównoważony, platforma elektroniczna

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 5 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Hajdul, Marcin. "Model of coordination of transport processes according to the concept of sustainable development." Logforum 6.3 (2010): 5.
APA Marcin Hajdul (2010). Model of coordination of transport processes according to the concept of sustainable development. Logforum 6 (3), 5.
ISO 690 HAJDUL, Marcin. Model of coordination of transport processes according to the concept of sustainable development. Logforum, 2010, 6.3: 5.
EndNote BibTeX RefMan