LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2010. 6(3), artykuł 3

EWOLUCJA KOMPETENCJI MANAGERãW LOGISTYKI I łAńCUCHA DOSTAW

Danuta Kisperska-Moroń

University of Economics, Katowice, Poland

Streszczenie:

Wirtualny łańcuch dostaw to nowe biznesowe pojęcie, które pojawiło się w ostatnim okresie. Praca przedstawia sposób, w jaki wirtualny łańcuch dostaw poddawany ciągłym zmianom, kształtuje zapotrzebowania na kompetencje kadry zarządzającej, mającej działać w specyficznym środowisku, charakteryzującym się występowaniem przerw, okresowością, skoncentrowaniem się na kliencie, rozproszeniem geograficznym, intensywnym użytkowaniu systemów informatycznych, sieciową strukturą oraz intensywnym użytkowaniu kluczowych kompetencji ich członków. Praca przedstawia koncepcję wirtualnego łańcucha dostaw oraz wyniki badań, których celem było ustalenie dopasowania aktualnej wiedzy i umiejętności osób podejmujących decyzje, do omawianej koncepcji. W takim rozumieniu, jakość zasobów ludzkich, powiązanych z operacjami logistycznymi i zarządzaniem, była poddana ocenie w celu określenia kierunków koniecznych zmian w obrębie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do efektywnego zarządzania wirtualnymi łańcuchami dostaw. Podstawą pracy było badanie przeprowadzone w roku 2010, które miało na celu zidentyfikowanie umiejętności i kwalifikacji kadry logistycznej w przeciętnych polskich przedsiębiorstwach. Wyniki badań wskazują, że kwalifikacje logistyczne kadry zarządzającej w polskich firmach ulegają ciągłej poprawie. Wymagania stawiane przez proces wirtualizacji logistyki oraz działań biznesowych w obrębie łańcucha dostaw prowadzą do zmiany wzorca oczekiwanych umiejętności oraz stanowią nowe wyzwanie dla systemów edukacyjnych.

Słowa kluczowe: umiejętności i kompetencje logistyczne, zarządzanie kapitałem ludzkim, wirtualne łańcuchy dostaw
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Kisperska-Moroń, Danuta. "Evolution of competencies of logistics and supply chain managers." Logforum 6.3 (2010): 3.
APA Danuta Kisperska-Moroń (2010). Evolution of competencies of logistics and supply chain managers. Logforum 6 (3), 3.
ISO 690 KISPERSKA-MOROń, Danuta. Evolution of competencies of logistics and supply chain managers. Logforum, 2010, 6.3: 3.