LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2010. 6(3), artykuł 1

ZIELONA LOGISTYKA – REDUKCJA EMISJI DWUTLENKU WęGLA

Alan McKinnon

Heriot-Watt University, Edinburgh, United Kingdom

Streszczenie:

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przedsiębiorstwa europejskie będą odczuwały coraz większą presję zmniejszenie swojej emisji gazów cieplarnianych, wywieraną na nie w celu osiągnięcia bardzo ambitnych celów redukcji dwutlenku węgla zarówno na poziomie krajowym, europejskim jak i ogólnoświatowym w roku 2050. Praca przedstawia schemat zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w ramach ich działalności logistycznej w oparciu o pięć kluczowych parametrów dotyczących transportu: intensywności transportu towarowego, modal split, wykorzystania pojazdu, efektywności energetycznej oraz natężenia dwutlenkiem węgla energii stosowanej w logistyce. Poddano ocenie możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez zmianę tych parametrów. Zwrócono również uwagę na obniżenie emisji dwutlenku węgla w operacjach magazynowych. Wysunięto wnioski, że wiele działań mających na celu obniżenie emisji gazów cieplarnianych może również dać finansowe korzyści. Jednak obniżenie tej emisji w innych obszarach ekonomicznych może spowodować zwiększenie zapotrzebowania na usługi logistyczne.

Słowa kluczowe: zielona logistyka, natężenie emisji dwutlenku węgla, działania na rzecz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w logistyce
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA McKinnon, Alan. "Green Logistics: the Carbon Agenda." Logforum 6.3 (2010): 1.
APA Alan McKinnon (2010). Green Logistics: the Carbon Agenda. Logforum 6 (3), 1.
ISO 690 MCKINNON, Alan. Green Logistics: the Carbon Agenda. Logforum, 2010, 6.3: 1.