LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 6 (3) 2010

July - September 2010

Spis treści:

Zielona logistyka – redukcja emisji dwutlenku węgla
Alan McKinnon
Logforum. 2010. 6(3), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Logistyka behawioralna – analiza nawyków zacho-wań oraz systemów zarzadzania w łańcuchu transportu morskiego obejmującego wiele organizacji
Ralf Elbert, Fabian Walter
Logforum. 2010. 6(3), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Ewolucja kompetencji managerów logistyki i łańcucha dostaw
Danuta Kisperska-Moroń
Logforum. 2010. 6(3), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Zależności między strategiami odraczania i wynikami działalnosci produkcyjnej w łańcuchach dostaw. Ujęcie sektorowe
Artur Świerczek
Logforum. 2010. 6(3), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Model koordynacji procesów transportowych w oparciu o koncepcję zrównoważonego rozwoju
Marcin Hajdul
Logforum. 2010. 6(3), artykuł 5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Analiza poziomu zapasów w produkcyjnej jednostce organizacyjnej
Natalia Szozda, Michał Jakubiak
Logforum. 2010. 6(3), artykuł 6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Obszary pomiaru efektywności logistyki i łańcucha dostaw w przedsiębiorstwach LNG
Alicja Nerć-Pełka
Logforum. 2010. 6(3), artykuł 7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Wybrane aspekty oczyszczania pasów drogowych na przykładzie miasta Poznań
Paweł Zmuda-Trzebiatowski
Logforum. 2010. 6(3), artykuł 8
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem we współczesnych globalnych łańcuchach dostaw
Mariusz Szuster
Logforum. 2010. 6(3), artykuł 9
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Zastosowanie metod wielokryterialnego wspomagania decyzji w systemach logistycznych
Hanna Sawicka, Szymon Węgliński, Piotr Witort
Logforum. 2010. 6(3), artykuł 10
streszczenie nr 10 streszczenie artykuł nr 10 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml