LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 6 (3) 2010

Spis treści:

Alan McKinnon
Zielona logistyka – redukcja emisji dwutlenku węgla
Zeszyt 3/ 2010, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf
Ralf Elbert, Fabian Walter
Logistyka behawioralna – analiza nawyków zacho-wań oraz systemów zarzadzania w łańcuchu transportu morskiego obejmującego wiele organizacji
Zeszyt 3/ 2010, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf
Danuta Kisperska-Moroń
Ewolucja kompetencji managerów logistyki i łańcucha dostaw
Zeszyt 3/ 2010, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf
Artur Świerczek
Zależności między strategiami odraczania i wynikami działalnosci produkcyjnej w łańcuchach dostaw. Ujęcie sektorowe
Zeszyt 3/ 2010, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf
Marcin Hajdul
Model koordynacji procesów transportowych w oparciu o koncepcję zrównoważonego rozwoju
Zeszyt 3/ 2010, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf
Natalia Szozda, Michał Jakubiak
Analiza poziomu zapasów w produkcyjnej jednostce organizacyjnej
Zeszyt 3/ 2010, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf
Alicja Nerć-Pełka
Obszary pomiaru efektywności logistyki i łańcucha dostaw w przedsiębiorstwach LNG
Zeszyt 3/ 2010, artykuł 7   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf
Paweł Zmuda-Trzebiatowski
Wybrane aspekty oczyszczania pasów drogowych na przykładzie miasta Poznań
Zeszyt 3/ 2010, artykuł 8   |  Streszczenie streszczenie nr 8  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 8 - pdf
Mariusz Szuster
Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem we współczesnych globalnych łańcuchach dostaw
Zeszyt 3/ 2010, artykuł 9   |  Streszczenie streszczenie nr 9  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 9 - pdf
Hanna Sawicka, Szymon Węgliński, Piotr Witort
Zastosowanie metod wielokryterialnego wspomagania decyzji w systemach logistycznych
Zeszyt 3/ 2010, artykuł 10   |  Streszczenie streszczenie nr 10  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 10 - pdf
Zanleziono 10 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml