Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 2/ 2010, Artykuł 7

Michael Richter

ELASTYCZNE KONCEPCJE LOGISTYCZNE W SYSTEMIE MONTAżOWYM

Streszczenie: Logistyka jest kluczowym obszarem w małych i średnich przedsiębiorstwach. Praca omawia koncepcje logistyczne w systemach montażowych. W chwili obecnej IPH pracuje nad projektem metody połączenia koncepcji alokacji i dostaw w systemach montażowych w celu zwiększenia efektywności logistycznej małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa te, przy zastosowaniu przedstawianej metody, będą w stanie szybciej adaptować się do zmieniających się warunkach na rynku.
Słowa kluczowe: koncepcja logistyczna, koncepcja alokacji, koncepcja dostaw, system montażowy

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 7 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Richter, Michael. "Flexible logistic concepts for assembly systems." Logforum 6.2 (2010): 7.
APA Michael Richter (2010). Flexible logistic concepts for assembly systems. Logforum 6 (2), 7.
ISO 690 RICHTER, Michael. Flexible logistic concepts for assembly systems. Logforum, 2010, 6.2: 7.
EndNote BibTeX RefMan