Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 2/ 2010, Artykuł 6

Ewa Płaczek

NOWE WYZWANIA DLA USłUGODAWCóW LOGISTYCZNYCH W DOBIE E-BIZNESU

Streszczenie:

Obecnie funkcjonujące przedsiębiorstwa świadczące usługi logistyczne poszukując nowych dróg rozwoju, zmieniają własną orientację na biznes. Swoje poszukiwania koncentrują na kompetencjach i powszechnym stosowaniu technologii teleinformatycznych. Celem artykułu jest przedstawienie zmian jakie mogą wystąpić w łańcuchu dostaw dzięki wdrożeniom rozwiązań e-biznesowych u usługodawcy logistycznego. E-biznes jako pojęcie powszechnie stosowane z jednej strony wywołuje dużo nieporozumień związanych z definiowaniem, z drugiej daje nowe możliwości rozwoju i szanse na powstawanie nowych usług opartych o Internet.

Słowa kluczowe: e-biznes, e-logistyka, łańcuch dostaw w e-commerce

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 6 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Płaczek, Ewa. "New challenges for logistics providers in the e-business era." Logforum 6.2 (2010): 6.
APA Ewa Płaczek (2010). New challenges for logistics providers in the e-business era. Logforum 6 (2), 6.
ISO 690 PłACZEK, Ewa. New challenges for logistics providers in the e-business era. Logforum, 2010, 6.2: 6.
EndNote BibTeX RefMan