LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2010. 6(2), artykuł 5

STUDIUM WYBRANYCH ZAGADNIEń NIEZAWODNOśCI łAńCUCHA DOSTAW W PRZEDSIęBIORSTWIE HANDLOWYM

Siergiej Aleksiejewicz Uwarow

Saint-Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia

Streszczenie: W pracy przedstawiono zagadnienia niezawodności działania łańcucha dostaw, jako całości w zależności od niezawodności funkcjonowania jego poszczególnych elementów. Poddano dyskusji problemy różnych wariantów przełączania kanałów (głównego i rezerwowych) w obrębie łańcucha dostaw.
Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, rezerwowanie kanałów łańcucha dostaw, niezawodność poziomu obsługi, przełączanie kanałów łańcucha dostaw
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Uwarow, Siergiej Aleksiejewicz. "Study of selected problems of reliability of the supply chain in the trading company." Logforum 6.2 (2010): 5.
APA Siergiej Aleksiejewicz Uwarow (2010). Study of selected problems of reliability of the supply chain in the trading company. Logforum 6 (2), 5.
ISO 690 UWAROW, Siergiej Aleksiejewicz. Study of selected problems of reliability of the supply chain in the trading company. Logforum, 2010, 6.2: 5.