LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2010. 6(2), artykuł 4

ZASTOSOWANIE DIAGRAMU MACIERZY JAKO METODY ANALIZY EFEKTYWNOśCI łAńCUCHA DOSTAW

Władimir Władimirowicz Tkacz

Saint-Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia

Streszczenie:

Przedstawiono różne metody analizy efektywności łańcucha dostaw. Szczególną uwagę zwrócono na metody macierzowe, umożliwiające prezentację zarówno jakościowych jak i ilościowych zależności w bardziej przystępnej formie. Poddano dyskusji ograniczenia stosowania tych metod.

Słowa kluczowe: efektywność łańcucha dostaw, metody macierzowe, niezawodność łańcucha dostaw, zdolność operacji logistycznej
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Tkacz, Władimir Władimirowicz. "The use of the matrix diagram as a tool for the analysis of effectiveness of supply chain." Logforum 6.2 (2010): 4.
APA Władimir Władimirowicz Tkacz (2010). The use of the matrix diagram as a tool for the analysis of effectiveness of supply chain. Logforum 6 (2), 4.
ISO 690 TKACZ, Władimir Władimirowicz. The use of the matrix diagram as a tool for the analysis of effectiveness of supply chain. Logforum, 2010, 6.2: 4.