Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 2/ 2010, Artykuł 3

Jens-Michael Potthast, Henner Gärtner, Frauke Hertrampf

ALOKACJA DLA FIRM PRODUKCYJNYCH

Streszczenie:

Optymalne procesy gospodarcze, realizowane przez minimalną liczbę personelu, elastyczność i zdolność do szybkiej reakcji to cechy znakomitej relacji pomiędzy klientami a dostawcami, przynoszącej korzyści dla obu stron. Standardowe modele zaopatrzenia oferują sprawdzone w praktyce rozwiązania dla sieciowego kształtowania procesów w łańcuchu dostaw.

Słowa kluczowe: SCOR, zaopatrzenie standardowe, modele logistyczne

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 3 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Potthast, Jens-Michael, et al. "Allocation for manufacturing companies." Logforum 6.2 (2010): 3.
APA Jens-Michael Potthast, Henner Gärtner, Frauke Hertrampf (2010). Allocation for manufacturing companies. Logforum 6 (2), 3.
ISO 690 POTTHAST, Jens-Michael, GäRTNER, Henner, HERTRAMPF, Frauke. Allocation for manufacturing companies. Logforum, 2010, 6.2: 3.
EndNote BibTeX RefMan