LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2010. 6(2), artykuł 2

ROLA CENTRãW LOGISTYCZNYCH W KRAJOWYM SYSTEMIE LOGISTYCZNYM

Ireneusz Fechner

Poznań School of Logistics, Institute of Logistics and Warehousing, Poznań, Poland

Streszczenie:

W artykule przedstawiono podział centrów logistycznych według różnych kryteriów oraz wskazano ich rolę w krajowym systemie logistycznym. Sklasyfikowano główne węzły sieci logistycznych. Wskazano także na cechy centrów logistycznych, które oddziaływają na rozwój przestrzenny miast i regionów. Na tle rozważań teoretycznych przedstawiono aktualną sytuację w krajowym systemie logistycznym oraz sformułowano diagnozę rozwoju sieci centrów logistycznych w Polsce.

Słowa kluczowe: centrum logistyczne centrum magazynowe terminal przeładunkowy krajowy system logistyczny sieć logistyczna węzeł sieci logistycznej transport intermodalny
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Fechner, Ireneusz. "Role of logistics centres in national logistics system." Logforum 6.2 (2010): 2.
APA Ireneusz Fechner (2010). Role of logistics centres in national logistics system. Logforum 6 (2), 2.
ISO 690 FECHNER, Ireneusz. Role of logistics centres in national logistics system. Logforum, 2010, 6.2: 2.