LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2010. 6(2), artykuł 1

ZNACZENIE I NARZęDZIA KSZTAłTOWANIA PORTFELA KLIENTA W PRZEDSIęBIORSTWIE LOGISTYCZNYM

Halina Szulce, Bogumiła Sosnowska

Poznan School of Logistics, Poznan, Poland

Streszczenie:

Celem rozważań było przedstawienie istoty i znaczenia zoptymalizowanego portfela klienta dla efektywnego działania przedsiębiorstwa. Wskazano na zróżnicowaną wartość klientów dla przedsiębiorstwa oraz na fakt, że kształtowanie portfela nabywców wymaga nie tylko uwzględnienia czynników atrakcyjności klienta, ale również pozycji danego dostawcy w organizacji klienta. Popularnym sposobem dwuwymiarowej analizy portfela klientów jest macierz identyfikacji i selekcji. Jest ona specyficzną segmentacją klientów w zależności od ich znaczenia dla firmy. Przedsiębiorstwo powinno posiadać portfel zbudowany z klientów pochodzących z różnych grup macierzy. Analiza opłacalności klientów pozwala przedsiębiorstwu na efektywne zarządzanie portfelem przy wykorzystaniu dostępnego zestawu instrumentów. Realna ocena wartości klienta oraz własnej pozycji przedsiębiorstwa u klienta zwykle chroni je przed stratami związanych z inwestycjami w klientów nie mających dla firmy większego znaczenia.

Słowa kluczowe: cykl życia klienta, wartość klienta, relacje z klientami, portfel klientów, macierz identyfikacji i selekcji klientów
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Szulce, Halina, and Bogumiła Sosnowska. "Significance of and tools for development of customer portfolio in a logistics company." Logforum 6.2 (2010): 1.
APA Halina Szulce, Bogumiła Sosnowska (2010). Significance of and tools for development of customer portfolio in a logistics company. Logforum 6 (2), 1.
ISO 690 SZULCE, Halina, SOSNOWSKA, Bogumiła. Significance of and tools for development of customer portfolio in a logistics company. Logforum, 2010, 6.2: 1.