LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 6 (2) 2010

Spis treści:

Halina Szulce, Bogumiła Sosnowska
Znaczenie i narzędzia kształtowania portfela klienta w przedsiębiorstwie logistycznym
Zeszyt 2/ 2010, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf
Ireneusz Fechner
Rola centrów logistycznych w krajowym systemie logistycznym
Zeszyt 2/ 2010, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf
Jens-Michael Potthast, Henner Gärtner, Frauke Hertrampf
Alokacja dla firm produkcyjnych
Zeszyt 2/ 2010, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf
Władimir Władimirowicz Tkacz
Zastosowanie diagramu macierzy jako metody analizy efektywności łańcucha dostaw
Zeszyt 2/ 2010, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf
Siergiej Aleksiejewicz Uwarow
Studium wybranych zagadnień niezawodności łańcucha dostaw w przedsiębiorstwie handlowym
Zeszyt 2/ 2010, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf
Ewa Płaczek
Nowe wyzwania dla usługodawców logistycznych w dobie e-biznesu
Zeszyt 2/ 2010, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf
Michael Richter
Elastyczne koncepcje logistyczne w systemie montażowym
Zeszyt 2/ 2010, artykuł 7   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf
Zanleziono 7 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml