LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 6 (2) 2010

April - June 2010

Spis treści:

Znaczenie i narzędzia kształtowania portfela klienta w przedsiębiorstwie logistycznym
Halina Szulce, Bogumiła Sosnowska
Logforum. 2010. 6(2), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Rola centrów logistycznych w krajowym systemie logistycznym
Ireneusz Fechner
Logforum. 2010. 6(2), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Alokacja dla firm produkcyjnych
Jens-Michael Potthast, Henner Gärtner, Frauke Hertrampf
Logforum. 2010. 6(2), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Zastosowanie diagramu macierzy jako metody analizy efektywności łańcucha dostaw
Władimir Władimirowicz Tkacz
Logforum. 2010. 6(2), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Studium wybranych zagadnień niezawodności łańcucha dostaw w przedsiębiorstwie handlowym
Siergiej Aleksiejewicz Uwarow
Logforum. 2010. 6(2), artykuł 5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Nowe wyzwania dla usługodawców logistycznych w dobie e-biznesu
Ewa Płaczek
Logforum. 2010. 6(2), artykuł 6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Elastyczne koncepcje logistyczne w systemie montażowym
Michael Richter
Logforum. 2010. 6(2), artykuł 7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml