LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2010. 6(1), artykuł 4

LOGISTYKA JAKO NARZęDZIE REDUKCJI KONGESTII TRANSPORTOWEJ W MIASTACH

Sabina Kauf

Uniwersytet Opolski, Opole, Polska

Streszczenie:

Wraz ze wzrostem wielkości produkcji w roku 2010 przewidywany jest w wzrost ilości przepływów towarowych o prawie 95% w stosunku do roku 1992. Progresja ta prowadzi do przeciążenia infrastruktury komunikacyjnej i zjawiska kongestii transportowej. Ta utrudnia przepływy osób i ładunków. Powoduje ograniczenia w elastycznym kształtowaniu czasu dostaw oraz zmniejsza efektywność ich realizacji przez operatorów logistycznych. Minimalizacja negatywnych skutków jest trudna, czasochłonna i kosztowna. Jednym z rozwiązań jest np. koncepcja logistyki miejskiej. Pozwala ona m.in. na optymalizację przepływów towarowych przez tworzenie centrów logistycznych czy przeładunkowych. Pomaga także w poszukiwaniu optymalnych powiązań produkcyjno-przestrzennych uwzględniających koszty, wydajność i świadczone usługi, przy jednoczesnym respektowaniu wymogów środowiska naturalnego. Przykładem rozwiązań logistycznych jest projekt "RegLog" wdrożony w Regensburgu. Przyniósł on korzyści wszystkim zainteresowanym.

Słowa kluczowe: logistyka, logistyka miejska, kongestia transportowa
Pełen tekst dostępny w języku polskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Kauf, Sabina. "Logistics as instrument of reduction of transport congestion in cities." Logforum 6.1 (2010): 4.
APA Sabina Kauf (2010). Logistics as instrument of reduction of transport congestion in cities. Logforum 6 (1), 4.
ISO 690 KAUF, Sabina. Logistics as instrument of reduction of transport congestion in cities. Logforum, 2010, 6.1: 4.