Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 1/ 2010, Artykuł 1

Danuta Kisperska-Moroń

KOMPETENCJE LOGISTYCZNE FIRM POLSKICH JAKO CZYNNIK ROZWOJU WIRTUALNYCH łAńCUCHóW DOSTAW

Streszczenie:

Istnieje wiele różnorodnych poglądów na temat organizacji wirtualnych. Pojęcie organizacji wirtualnej można sprecyzować w oparciu o jej charakterystyczne cechy takie jak tymczasowość, koncentrację na kliencie, rozproszenie geograficzne, intensywne wykorzystanie technologii informatycznych, sieciową strukturę organizacyjną oraz wykorzystanie kluczowych kompetencji jej uczestników. Organizacją wirtualną staje się także "wirtualny łańcuch dostaw", przejawiający wysoki poziom elastyczności i dopasowujący się do zmiennych sytuacji rynkowych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badań w grupie polskich przedsiębiorstw. Uzyskano pewien obraz możliwości udziału polskich firm w funkcjonowaniu wirtualnych (ultraelastycznych) łańcuchów dostaw. Najbardziej otwartymi na współpracę są firmy usługodawców logistycznych, co wynika w dużym stopniu z charakteru ich działań na rynku. Wzrastający stopień elastyczności funkcjonowania wirtualnych łańcuchów dostaw wymaga pogłębienia specjalizacji funkcji poszczególnych firm - członków tych łańcuchów.

Słowa kluczowe: wirtualny łańcuch dostaw, ultraelastyczny łańcuch dostaw, integracja logistyczna

Pełen tekst dostępny w języku polskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 1 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Kisperska-Moroń, Danuta. "Logistics competencies of polish companies as a factor of development of virtual supply chains." Logforum 6.1 (2010): 1.
APA Danuta Kisperska-Moroń (2010). Logistics competencies of polish companies as a factor of development of virtual supply chains. Logforum 6 (1), 1.
ISO 690 KISPERSKA-MOROń, Danuta. Logistics competencies of polish companies as a factor of development of virtual supply chains. Logforum, 2010, 6.1: 1.
EndNote BibTeX RefMan