LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2010. 6(1), artykuł 1

KOMPETENCJE LOGISTYCZNE FIRM POLSKICH JAKO CZYNNIK ROZWOJU WIRTUALNYCH łAńCUCHãW DOSTAW

Danuta Kisperska-Moroń

Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice, Polska

Streszczenie:

Istnieje wiele różnorodnych poglądów na temat organizacji wirtualnych. Pojęcie organizacji wirtualnej można sprecyzować w oparciu o jej charakterystyczne cechy takie jak tymczasowość, koncentrację na kliencie, rozproszenie geograficzne, intensywne wykorzystanie technologii informatycznych, sieciową strukturę organizacyjną oraz wykorzystanie kluczowych kompetencji jej uczestników. Organizacją wirtualną staje się także "wirtualny łańcuch dostaw", przejawiający wysoki poziom elastyczności i dopasowujący się do zmiennych sytuacji rynkowych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badań w grupie polskich przedsiębiorstw. Uzyskano pewien obraz możliwości udziału polskich firm w funkcjonowaniu wirtualnych (ultraelastycznych) łańcuchów dostaw. Najbardziej otwartymi na współpracę są firmy usługodawców logistycznych, co wynika w dużym stopniu z charakteru ich działań na rynku. Wzrastający stopień elastyczności funkcjonowania wirtualnych łańcuchów dostaw wymaga pogłębienia specjalizacji funkcji poszczególnych firm - członków tych łańcuchów.

Słowa kluczowe: wirtualny łańcuch dostaw, ultraelastyczny łańcuch dostaw, integracja logistyczna
Pełen tekst dostępny w języku polskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Kisperska-Moroń, Danuta. "Logistics competencies of polish companies as a factor of development of virtual supply chains." Logforum 6.1 (2010): 1.
APA Danuta Kisperska-Moroń (2010). Logistics competencies of polish companies as a factor of development of virtual supply chains. Logforum 6 (1), 1.
ISO 690 KISPERSKA-MOROń, Danuta. Logistics competencies of polish companies as a factor of development of virtual supply chains. Logforum, 2010, 6.1: 1.