LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 6 (1) 2010

Spis treści:

Danuta Kisperska-Moroń
Kompetencje logistyczne firm polskich jako czynnik rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw
Zeszyt 1/ 2010, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf
Jan Długosz
Strategiczny charakter logistycznej obsługi klienta w łańcuchu dostaw
Zeszyt 1/ 2010, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf
Bogusław Śliwczyński
Model referencyjny kontrolingu operacyjnego łańcucha dostaw w zarządzaniu wartością
Zeszyt 1/ 2010, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf
Sabina Kauf
Logistyka jako narzędzie redukcji kongestii transportowej w miastach
Zeszyt 1/ 2010, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf
Sonia Huderek-Glapska
Port lotniczy w systemie transportu intermodalnego
Zeszyt 1/ 2010, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf
Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml