LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 6 (1) 2010

January - March 2010

Spis treści:

Kompetencje logistyczne firm polskich jako czynnik rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw
Danuta Kisperska-Moroń
Logforum. 2010. 6(1), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Strategiczny charakter logistycznej obsługi klienta w łańcuchu dostaw
Jan Długosz
Logforum. 2010. 6(1), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Model referencyjny kontrolingu operacyjnego łańcucha dostaw w zarządzaniu wartością
Bogusław Śliwczyński
Logforum. 2010. 6(1), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Logistyka jako narzędzie redukcji kongestii transportowej w miastach
Sabina Kauf
Logforum. 2010. 6(1), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Port lotniczy w systemie transportu intermodalnego
Sonia Huderek-Glapska
Logforum. 2010. 6(1), artykuł 5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml