LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Tom 6 2010

Zeszyt 6 (1) 2010

January - March 2010

Spis treści:

Kompetencje logistyczne firm polskich jako czynnik rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw
Danuta Kisperska-Moroń
Logforum. 2010. 6(1), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Strategiczny charakter logistycznej obsługi klienta w łańcuchu dostaw
Jan Długosz
Logforum. 2010. 6(1), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Model referencyjny kontrolingu operacyjnego łańcucha dostaw w zarządzaniu wartością
Bogusław Śliwczyński
Logforum. 2010. 6(1), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Logistyka jako narzędzie redukcji kongestii transportowej w miastach
Sabina Kauf
Logforum. 2010. 6(1), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Port lotniczy w systemie transportu intermodalnego
Sonia Huderek-Glapska
Logforum. 2010. 6(1), artykuł 5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 6 (2) 2010

April - June 2010

Spis treści:

Znaczenie i narzędzia kształtowania portfela klienta w przedsiębiorstwie logistycznym
Halina Szulce, Bogumiła Sosnowska
Logforum. 2010. 6(2), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Rola centrów logistycznych w krajowym systemie logistycznym
Ireneusz Fechner
Logforum. 2010. 6(2), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Alokacja dla firm produkcyjnych
Jens-Michael Potthast, Henner Gärtner, Frauke Hertrampf
Logforum. 2010. 6(2), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Zastosowanie diagramu macierzy jako metody analizy efektywności łańcucha dostaw
Władimir Władimirowicz Tkacz
Logforum. 2010. 6(2), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Studium wybranych zagadnień niezawodności łańcucha dostaw w przedsiębiorstwie handlowym
Siergiej Aleksiejewicz Uwarow
Logforum. 2010. 6(2), artykuł 5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Nowe wyzwania dla usługodawców logistycznych w dobie e-biznesu
Ewa Płaczek
Logforum. 2010. 6(2), artykuł 6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Elastyczne koncepcje logistyczne w systemie montażowym
Michael Richter
Logforum. 2010. 6(2), artykuł 7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 6 (3) 2010

July - September 2010

Spis treści:

Zielona logistyka – redukcja emisji dwutlenku węgla
Alan McKinnon
Logforum. 2010. 6(3), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Logistyka behawioralna – analiza nawyków zacho-wań oraz systemów zarzadzania w łańcuchu transportu morskiego obejmującego wiele organizacji
Ralf Elbert, Fabian Walter
Logforum. 2010. 6(3), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Ewolucja kompetencji managerów logistyki i łańcucha dostaw
Danuta Kisperska-Moroń
Logforum. 2010. 6(3), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Zależności między strategiami odraczania i wynikami działalnosci produkcyjnej w łańcuchach dostaw. Ujęcie sektorowe
Artur Świerczek
Logforum. 2010. 6(3), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Model koordynacji procesów transportowych w oparciu o koncepcję zrównoważonego rozwoju
Marcin Hajdul
Logforum. 2010. 6(3), artykuł 5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Analiza poziomu zapasów w produkcyjnej jednostce organizacyjnej
Natalia Szozda, Michał Jakubiak
Logforum. 2010. 6(3), artykuł 6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Obszary pomiaru efektywności logistyki i łańcucha dostaw w przedsiębiorstwach LNG
Alicja Nerć-Pełka
Logforum. 2010. 6(3), artykuł 7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Wybrane aspekty oczyszczania pasów drogowych na przykładzie miasta Poznań
Paweł Zmuda-Trzebiatowski
Logforum. 2010. 6(3), artykuł 8
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem we współczesnych globalnych łańcuchach dostaw
Mariusz Szuster
Logforum. 2010. 6(3), artykuł 9
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Zastosowanie metod wielokryterialnego wspomagania decyzji w systemach logistycznych
Hanna Sawicka, Szymon Węgliński, Piotr Witort
Logforum. 2010. 6(3), artykuł 10
streszczenie nr 10 streszczenie artykuł nr 10 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 6 (4) 2010

October - December 2010

Spis treści:

Zarządzanie łańcuchem dostaw - aspekty bezpieczeństwa
Maciej Stajniak
Logforum. 2010. 6(4), artykuł 1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Usługi lokalizacyjne i transport dostawczy w obszarach zurbanizowanych (ujęcie środowiskowe)
Zbyszko Pawlak
Logforum. 2010. 6(4), artykuł 2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Koncepcje wyszczuplonego i elastycznego łańcucha dostaw w aspekcie zarządzania ryzykiem
Sylwia Konecka
Logforum. 2010. 6(4), artykuł 3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Analiza procesu zakupowego w przedsiębiorstwach zwinnych - przesłanki do korzystania z powszechnej platformy zakupowej B2B
Grzegorz Klimarczyk, Zygmunt Kopacz, Michał Masadyński, Magdalena K. Wyrwicka
Logforum. 2010. 6(4), artykuł 4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Hybrydowy system planowania produkcji w warunkach jednostkowego wytwarzania wyrobów -studium przypadku
Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik
Logforum. 2010. 6(4), artykuł 5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Istota i typy zależności sieciowych w dystrybucji produktów metalurgicznych
Marzena Kramarz
Logforum. 2010. 6(4), artykuł 6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Nanobioczujniki jako nowe narzędzie do określania jakości i bezpieczeństwa żywności
Semih Otles, Buket Yalcin
Logforum. 2010. 6(4), artykuł 7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml