LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 4/ 2009, Artykuł 7

Vasilij Alekseevič Novikov, Dmitrij Sergeevič Charitonov

MITKO, Minsk, Belarus

OPTYMALIZACJA W PLANOWANIU SIECIOWYM

Streszczenie:

Praca przesdtawia nowe podejście do zagadnienia optymalizacji w planowaniu sieciowym przy użyciu metod dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Przedstawiono wyliczanie wariantów optymistycznych i pesymistycznych danego zagadnienia przy zastosowaniu różnych ograniczeń.

Słowa kluczowe: planowanie sieciowe, optymalizacja ścieżki krytycznej, schemat graficzny łańcucha dostaw

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 7 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Novikov, Vasilij Alekseevič, and Dmitrij Sergeevič Charitonov. "Optimization in net planning." Logforum 5.4 (2009): 7.
APA Vasilij Alekseevič Novikov, Dmitrij Sergeevič Charitonov (2009). Optimization in net planning. Logforum 5 (4), 7.
ISO 690 NOVIKOV, Vasilij Alekseevič, CHARITONOV, Dmitrij Sergeevič. Optimization in net planning. Logforum, 2009, 5.4: 7.
EndNote BibTeX RefMan