LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 4/ 2009, Artykuł 4

Cezary Mańkowski

Uniwersytet Gdański, Sopot, Polska

IMPLIKACJE LOGISTYCZNE TEORII CHAOSU

Streszczenie:

Celem niniejszego artykułu jest rozpoznanie podstawowych postaci chaosu oraz ich implikacji logistycznych (przykłady występowania, źródła, instrumentarium). W obszarze nauk ekonomicznych oraz organizacji i zarządzania identyfikuje się trzy główne postacie chaosu, tj. bifurkacje, intermitencje oraz dziwne atraktory. Do podstawowych przykładów ich występowania w logistyce zalicza się funkcję logistyczną, efekt byczego bicza, innowacje oraz nagłe zmiany parametrów systemu logistycznego. Dostrzegając źródeł chaosu w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym logistyki, w nich także poszukuje się instrumentarium przeciwdziałania jego negatywnym skutkom. Zalicza się do nich ogólnie znane metody i narzędzia organizacyjno - zarządcze, a zwłaszcza służące integracji i koordynacji.

Słowa kluczowe: chaos, logistyka

Pełen tekst dostępny w języku polskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 4 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Mańkowski, Cezary. "Logistics implications of chaos theory." Logforum 5.4 (2009): 4.
APA Cezary Mańkowski (2009). Logistics implications of chaos theory. Logforum 5 (4), 4.
ISO 690 MAńKOWSKI, Cezary. Logistics implications of chaos theory. Logforum, 2009, 5.4: 4.
EndNote BibTeX RefMan