LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 4/ 2009, Artykuł 2

Alicja Nerć-Pełka

Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska

OBSZARY RYZYKA W ŁAŃCUCHACH DOSTAW SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO

Streszczenie:

Artykuł omawia problematykę zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw. Zawiera charakterystykę specyficznego łańcucha dostaw surowca energetycznego, jakim jest skroplony gaz ziemny oraz identyfikację rodzajów ryzyka występujących w takim łańcuchu. W artykule przedstawione zostaną także metody oceny ryzyka mające zastosowanie w badaniu łańcucha dostaw skroplonego gazu ziemnego. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z zarządzaniem ryzykiem w łańcuchach dostaw skroplonego gazu ziemnego.

Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem, łańcuch dostaw LNG

Pełen tekst dostępny w języku polskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 2 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Nerć-Pełka, Alicja. "Risks areas in supply chain of LNG." Logforum 5.4 (2009): 2.
APA Alicja Nerć-Pełka (2009). Risks areas in supply chain of LNG. Logforum 5 (4), 2.
ISO 690 NERć-PEłKA, Alicja. Risks areas in supply chain of LNG. Logforum, 2009, 5.4: 2.
EndNote BibTeX RefMan