LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 4/ 2009, Artykuł 1

Herbert Sonntag, Christine Behnke, Bertram Meimbresse

University of Applied Sciences Wildau, Wildau, Germany

MOŬLIWOśCI INTUICYJNEGO PLANOWANIA TRASY W AGLOMERACJACH MIEJSKICH DZIęKI WYKORZYSTANIU INFORMACJI URZąDZEń MOBILNYCH. PROJEKT MINERVA

Streszczenie:

W artykule przedstawiono wyniki projektu badawczego MINERVA. Komponent techniczny projektu obejmuje zagadnienie udostępnienia przez urządzenia mobilne zainstalowane w pojeździe aktualnych informacji sytuacji na drodze, występującej na danym obszarze. Naukowym celem projektu jest udokumentowanie, w jakim stopniu wybór trasy przez kierowcę zmienia się dzięki wsparciu go informacjami o sytuacji w ruchu drogowym.

Słowa kluczowe: ruch drogowy, kongestia, zużycie paliwa, GPS

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 1 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Sonntag, Herbert, et al. "Potentials of Intuitive Routing supported by On-Board-Traffic-Information in Metropolitan Areas - Project MINERVA." Logforum 5.4 (2009): 1.
APA Herbert Sonntag, Christine Behnke, Bertram Meimbresse (2009). Potentials of Intuitive Routing supported by On-Board-Traffic-Information in Metropolitan Areas - Project MINERVA. Logforum 5 (4), 1.
ISO 690 SONNTAG, Herbert, BEHNKE, Christine, MEIMBRESSE, Bertram. Potentials of Intuitive Routing supported by On-Board-Traffic-Information in Metropolitan Areas - Project MINERVA. Logforum, 2009, 5.4: 1.
EndNote BibTeX RefMan